Ceny usług przygotowania do druku

/ceny netto za arkusz wydawniczy – 40 tysięcy znaków ze spacjami , 800 wier­szy obli­cze­nio­wych (po 50 zna­ków), 700 wersów poezji, 3000 cm2 powierzchni ilu­stra­cji/
Redakcja i korekta

Książki od 90 zł/arkusz
Teksty poniżej 1 arkusza 8 zł/strona

Korekta

Książki od 50 zł/arkusz
Teksty poniżej 1 arkusza 5 zł/strona

Skład i łamanie

Proste teksty, bez grafik, tabel, przypisów od 50 zł/arkusz
Publikacje z grafikami, tabelami, dużą ilością przypisów od 70 zł/arkusz

Projekt okładki

W zależności od jakości dostarczonych materiałów i koniecznego wkładu pracy – od 100 zł.

Pobierz: cennik usług Projektu Poligraficznego Ef Ef

/Powyższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wyceny przygotowujemy indywidualnie po otrzymaniu materiałów od Klienta./