Przejdź do treści
Ef Ef » Przygotowanie do druku » Cennik

Cennik

Ceny usług przygotowania do druku

/ceny netto za arkusz wydawniczy – 40 tysięcy znaków ze spacjami , 800 wier­szy obli­cze­nio­wych (po 50 zna­ków), 700 wersów poezji, 3000 cm2 powierzchni ilu­stra­cji/

 

Redakcja i korekta

Książki od 100 zł/arkusz
Teksty poniżej 1 arkusza 10 zł/strona

Korekta

Książki od 60 zł/arkusz
Teksty poniżej 1 arkusza 7 zł/strona

Skład i łamanie
Proste teksty, bez grafik, tabel, przypisów od 80 zł/arkusz
Publikacje z grafikami, tabelami, dużą ilością przypisów od 120 zł/arkusz
Teksty poniżej jednego arkusza 10zł/strona
Projekt okładki

W zależności od jakości dostarczonych materiałów i koniecznego wkładu pracy – od 200 zł.

Pośrednictwo w kontaktach z drukarnią

100 zł

Przydzielenie nr ISBN z puli Projektu Poligraficznego Ef Ef

Przy skorzystaniu z usług wydawniczych/przygotowania do druku/redakcji i korekty – 0 zł.

 

/Powyższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wyceny przygotowujemy indywidualnie po otrzymaniu materiałów od Klienta./

VOUCHER NA WYDANIE KSIĄŻKI